Certo Escrow

Certo Escrow verleent zekerheid in het betalingsverkeer door middel van escrow, letterlijk: ‘waarborg in handen van derden’.

Door gelden van de koper op een derden-geldenrekening te plaatsen totdat de verkoper aan alle verplichtingen voldaan heeft, zorgt Certo Escrow voor optimale zekerheid bij iedere handelstransactie waarbij betaling en levering niet gelijktijdig plaatsvinden.

Optimale zekerheid

De koper is door middel van escrow verzekerd dat de in waarborg gegeven gelden alleen vrijgegeven worden wanneer de verkoper aan alle leveringsvoorwaarden heeft voldaan.

De verkoper is dan verzekerd van ontvangst van het volledige transactiebedrag.

Certo Escrow staat dus voor optimale zekerheid, gericht op u en uw financiële belangen.

Uw voordeel

Geen zorgen over leveringsfraude of wanbetaling. Certo Escrow biedt een:
- snel en eenvoudig stappenplan
- direct opgestelde escrowovereenkomst
- online statusoverzicht per transactie
- minimale transactievergoeding

Escrow waar en wanneer het u uitkomt. Dit alles resulteert in veiligheid, efficiëntie en gemak.
Certo Escrow: better for both.